Tjänster

Tunnplåtslageri

Våra erfarna plåtslagare levererar kvalitet av högsta slag. Vi har egen tillverkning i verkstaden.

Isoleringsmadrasser

Ventiler som inte är isolerade, motsvarar en värmeförlust på 3-8m oisolerat rör i samma DN. Vi tillverkar och monterar demonterbara isolerings-madrasser, med tryckknappar till alla typer av ventiler, flänsar, värmeväxlare etc. i olika typer av ånga och hetvattenanläggningar. En avtagbar skräddarsydd isolering till alla energikrävande verksamhetsområden. Oljefast, vattenfast, icke absorberande och tål värme från 0-260C kontinuerligt.

Fördelar:
  • Utmärkta isoleringsegenskaper
  • Tål kraftiga påfrestningar
  • Tål höga lufthastigheter vid invändig isolering av kanaler
  • Mycket formbar
  • Totalt okänslig för vibrationer
  • Tål hög värme
  • Lämplig vid svåra applikationer och ont om utrymme för isolering
  • Praktiskt taget dammfri

Kyla

När man isolerar kyltekniska anläggningar är valet av isoleringsteknik viktig. Det har inte bara betydelse för anläggningens effekt och ekonomi utan även för dess underhåll och livslängd. Valet av isoleringsmaterial varierar med uppgiftens karaktär, innehållets och omgivningens temperatur samt anläggningens placering. Det kan handla om rörinstallationer, kylrum, tankanläggningar mm.

Värme/ VVS

Isoleringstjocklek, isolerings- och beklädnadsmaterial dimensioneras för varje ändamål. Kundens krav på överskottstemperatur blir således uppfyllt på ett optimalt sätt, utan att överdimensionering och resursspill förekommer.

Ventilationsisolering

Kondens och brandisolering utförs med certifierade materialer. Brandisolering monteras för att förhindra brandspridning. Då en kanal genombryter en brandcellsbegränsande byggnadsdel finns risk att branden sprids via kanalen. Kanalen isoleras med ett material som tål höga temperaturer och därigenom förhindrar man spridning av eldhärden.

Kondensisolering utförs på kalla delar av ventilationsanläggningen